Nejstarší existující Harley-Davidson klub na světě - The oldest existing Harley-Davidson club of the world (Since 1928)

Licenční ujednání

PROHLÁŠENÍ O POSKYTNUTÍ LICENCE CREATIVE COMMONS

Harley-Davidson Club Praha, z.s.Cc.logo

IČ 48549941, právní forma: Spolek, zapsáno ve spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 794
U Jinonického rybníčka 901/2a
Praha 5 - Jinonice, 158 00

tímto prohlašuje, že

a) je nositelem autorských práv tištěného obsahu stránek www.hdcp.cz včetně uvedených fotogalerií, vyjma grafických log, návrhů a prací
(dále jen „dílo“),

b) s účinností od 1.1. 2014 poskytuje vedení klubu k dílu licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko (CC-BY) dostupnou na adrese http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/legalcode (dále jen „licence“), resp. zpřístupňuje dílo za podmínek této licence,

c) na díle neváznou práva třetích osob, která poskytnutí licence brání, a H-DCP je oprávněn poskytnout licenci bez jakéhokoli omezení – tj. zejména prohlašuje, že k dílu nebyla poskytnuta výhradní licence, popř. že k dílu byla poskytnuta výhradní licence, jejíž doba trvání již uplynula a

d) je si plně vědom obsahu poskytované licence, tj. zejména toho, že

 • licenci poskytuji neomezenému okruhu osob,
 • licence opravňuje nabyvatele dílo šířit,
 • licence opravňuje nabyvatele dílo upravovat,
 • licence opravňuje nabyvatele dílo v upravené podobě dále šířit,
 • nabyvatel je povinen uvádět jméno autora a název díla (např. odkaz na www),
 • závazek licenci poskytovat trvá po celou dobu ochrany díla, což mj. vylučuje poskytnutí výhradní licence, která by další poskytování licence znemožnila.

PROHLÁŠENÍ O NEPOSKYTNUTÍ LICENCE COPYRIGHT110px-Copyright.svg

Harley-Davidson Club Praha, z.s.


IČ 48549941, právní forma: Spolek, zapsáno ve spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 794
U Jinonického rybníčka 901/2a
Praha 5 - Jinonice, 158 00

tímto prohlašuje, že

nositelem autorských práv grafických log, návrhů a prací uvedených např. na stránkách www.hdcp.cz, klubovém časopisu a jinde (dále jen „dílo“), je toto sdružení nebo jiní vlastníci.

Proto jiná osoba než autor nebo vlastník nesmí dílo užít pouze na základě autorova nebo vlastníkova oprávnění, případně ve výjimečných případech stanovených zákonem. Do práva na užití díla patří:

 • právo na rozmnožování díla,
 • právo na rozšiřování díla či jeho rozmnoženiny,
 • právo na pronájem díla či jeho rozmnoženiny,
 • právo na půjčování díla či jeho rozmnoženiny,
 • právo na vystavování díla či jeho rozmnoženiny,
 • právo na sdělování díla veřejnosti (přenos provozování díla, vysílání rozhlasem či televizí apod.);
 • právo na odměnu při opětném prodeji originálu díla uměleckého,
 • právo na odměnu v souvislosti s rozmnožováním díla pro osobní potřebu

 

Uložit nastavení
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout vše
Další informace
Analytické
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout