Licenční ujednání

Vytisknout

PROHLÁŠENÍ O POSKYTNUTÍ LICENCE CREATIVE COMMONS

Harley-Davidson Club Praha, z.s.Cc.logo

IČ 48549941, právní forma: Spolek, zapsáno ve spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 794
U Jinonického rybníčka 901/2a
Praha 5 - Jinonice, 158 00

tímto prohlašuje, že

a) je nositelem autorských práv tištěného obsahu stránek www.hdcp.cz včetně uvedených fotogalerií, vyjma grafických log, návrhů a prací
(dále jen „dílo“),

b) s účinností od 1.1. 2014 poskytuje vedení klubu k dílu licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko (CC-BY) dostupnou na adrese http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/legalcode (dále jen „licence“), resp. zpřístupňuje dílo za podmínek této licence,

c) na díle neváznou práva třetích osob, která poskytnutí licence brání, a H-DCP je oprávněn poskytnout licenci bez jakéhokoli omezení – tj. zejména prohlašuje, že k dílu nebyla poskytnuta výhradní licence, popř. že k dílu byla poskytnuta výhradní licence, jejíž doba trvání již uplynula a

d) je si plně vědom obsahu poskytované licence, tj. zejména toho, že

PROHLÁŠENÍ O NEPOSKYTNUTÍ LICENCE COPYRIGHT110px-Copyright.svg

Harley-Davidson Club Praha, z.s.


IČ 48549941, právní forma: Spolek, zapsáno ve spolkového rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 794
U Jinonického rybníčka 901/2a
Praha 5 - Jinonice, 158 00

tímto prohlašuje, že

nositelem autorských práv grafických log, návrhů a prací uvedených např. na stránkách www.hdcp.cz, klubovém časopisu a jinde (dále jen „dílo“), je toto sdružení nebo jiní vlastníci.

Proto jiná osoba než autor nebo vlastník nesmí dílo užít pouze na základě autorova nebo vlastníkova oprávnění, případně ve výjimečných případech stanovených zákonem. Do práva na užití díla patří: